© Vostok New Ventures Ltd.

Styrelse

Lars O Grönstedt
Ordförande

Svensk medborgare, född 1954. Medlem i styrelsen sedan 2010. Arbetslivserfarenhet och utbildning: Kandidatexamen i språk och litteratur från Stockholms Universitet och en MBA från Handelshögskolan i Stockholm. Lars O Grönstedt har under större delen av sin karriär varit anställd på Svenska Handelsbanken, som verkställande direktör 2001–2006 och styrelseordförande 2006–2008. För närvarande är han bland annat senior rådgivare åt Nord Stream, styrelseordförande för Scypho, vice ordförande för Riksgälden, ordförande i Trygg-Stiftelsens presidium, styrelseledamot i East Capital Explorer, IT-företaget Pro4U samt Institutet för internationella ekonomistudier vid Stockholms Universitet.


Josh Blachman
Ledamot

Amerikansk medborgare, född 1974. Medlem i styrelsen sedan 2013. Arbetsliverfarenhet och utbildning: Josh Blachman är grundare och VD för Atlas Peak Capital, ett investmentföretag med inriktning på privata teknologiföretag. Innan han var med och grundade Atlas Peak Capital var Josh Blachman vice VD för Saints Capital där han genomförde en mängd olika investeringar i privata teknologiföretag. Tidigare arbetade Josh Blachman inom affärsutveckling på Microsoft och Oracle där han utvärderade och genomförde både förvärv och investeringar. Josh Blachman har en Bachelor och en Master of Science-examen i Industrial Engineering från Stanford University och en MBA från Stanford Graduate School of Business.


Victoria Grace
Ledamot

Amerikansk medborgare, född 1975. Medlem i styrelsen sedan 2015. Victoria Grace är grundare till och delägare i Colle Capital Partners, LP, en opportunistisk riskkapitalfond för nystartade teknikföretag. Tidigare var Victoria Grace delägare i Wall Street Technology Partners LP, en fond inriktad på mogna teknikföretag, och styrelseledamot i Dresdner Kleinwort Wasserstein Private Equity Group. Victoria Grace har även arbetat för en Los Angelesbaserad riskkapitalfirma/inkubator och inom Investment Banking på Salomon Brothers, och har en omfattande erfarenhet av att skapa, strukturera och övervaka riskkapitaltransaktioner. Victoria Grace har en filosofie kandidatexamen i ekonomi och biokemi från Washington University i St. Louis.


Ylva Lindquist
Ledamot

Svensk medborgare, född 1961. Medlem i styrelsen sedan 2015. Ylva Lindquist är Vice President & General Counsel, EMEIA, på Xylem Inc., som är en stödfunktion till alla Xylems bolag i Europa, Mellanöstern, Indien och Afrika. Xylem är ett ledande globalt företag inom vattenteknologi med verksamheter i mer än 150 länder, årliga intäkter om cirka 4 miljarder US dollar och 12 500 anställda. Xylem Inc. är noterat på New York Stock Exchange. Innan Ylva anslöt sig till Xylem var hon delägare på Hammarskiöld & Co och innan dess biträdande jurist på Lagerlöf & Leman Advokatbyrå. Hon har också varit tingsnotarie på Stockholms tingsrätt. Ylva Lindquist har en juris kandidatexamen från Stockholms universitet.


Keith Richman
Ledamot

Amerikansk medborgare, född 1973. Medlem i styrelsen sedan 2013. Arbetsliverfarenhet och utbildning: Keith Richman är grundare och VD för Defy Media, ett digital-mediabolag för män. Före medgrundandet av Defy Media var Keith Richman medgrundare och Vice-President för OnePage (uppköpt av Sybase 2002) och medgrundare och affärsutvecklingschef för Billpoint Inc. (uppköpt av eBay 1999). Keith Richman har tidigare varit anställd som Director of Corporate Planning på Walt Disney Company, där han fokuserade på konsumentprodukter, kabel- och ny media. Keith Richman har Bachelor och en Master of Arts-examen i International Policy från Stanford University.


Per Brilioth
Verkställande direktör och ledamot

Svensk medborgare, född 1969. Medlem i styrelsen och verkställande direktör sedan 2007. Arbetslivserfarenhet och utbildning: Mellan 1994 och 2000 arbetade Per Brilioth vid fondkommissionärsfirman Hagströmer & Qviberg i Stockholm som chef för deras emerging markets-enhet och han har under flera år jobbat mycket nära den ryska aktiemarknaden. Per Brilioth har en kandidatexamen i företagsekonomi från Stockholms Universitet och en Master of Finance från London Business School. Övriga väsentliga styrelseuppdrag: styrelseledamot i RusForest AB, Avito AB, X5 Group AB, Tethys Oil AB och Svenska Fotografiska museet AB.


Powered by Webcore Dynamo