© Vostok New Ventures Ltd.

Bolagsstyrning

Den svenska koden för bolagsstyrning ("Koden") trädde i kraft den 1 juli 2008 och uppdaterades per den 1 februari 2010. Kodens regler utgör ett tillägg huvudsakligen till bestämmelserna i aktiebolagslagen om Bolagets organisation, men även till den relativt omfattande självreglering som existerar avseende bolagsstyrning. Koden är baserad på principen om att "följa eller förklara". Enligt denna princip kan ett bolag välja om bolaget vill följa en paragraf i Koden eller välja att redogöra varför bolaget valt att inte följa den.

Koden kan laddas ned från Kollegiet för svensk bolagsstyrnings hemsida (www.bolagsstyrning.se).

Powered by Webcore Dynamo