Vostok New Ventures Ltd.

Finansiell kalender

Kommande evenemang
Detaljer om kommande evenemang är ännu inte tillgängliga.

Arkiv
2016-02-10 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-18 Delårsrapport för de första nio månaderna 2015
2015-08-19 Delårsrapport för första halvåret 2015
Webcast Lyssna på webcast
PDF Sexmånadersrapport januari-juni 2015  2.3 MB   Lägg filer i dokumentmappen
2015-05-20 Rapport för första kvartalet 2015
Webcast Lyssna på webcast
PDF Tremånadersrapport januari-mars 2015  1.1 MB   Lägg filer i dokumentmappen
2015-05-20 Årsstämma 2015
2015-05-20 Informationsbroschyr avseende Vostok Emerging Finance
PDF Informationsbroschyr avseende Vostok Emerging Finance  5.0 MB   Lägg filer i dokumentmappen
2015-03-31 Årsredovisning 2014
PDF Årsredovisning 2014  1.5 MB   Lägg filer i dokumentmappen
2015-02-11 Bokslutskommuniké 2014
Lyssna på webcast Lyssna på webcast
PDF Bokslutskommuniké 2014 864.4 KB   Lägg filer i dokumentmappen
2014-11-12 Delårsrapport för de första nio månaderna 2014
Lyssna på webcast Lyssna på webcast
PDF Niomånadersrapport januari–september 2014 721.6 KB   Lägg filer i dokumentmappen
2014-09-15 Kapitalmarknadsevent, 16 september 2014, 16.00 CET
Lyssna på webcast Lyssna på webcast
2014-08-13 Delårsrapport för första halvåret 2014
Lyssna på webcast Lyssna på webcast
PDF Delårsrapport för första halvåret 2014  1.4 MB   Lägg filer i dokumentmappen
2014-05-14 Rapport för första kvartalet 2014
Lyssna på webcast Lyssna på webcast
PDF Tremånadersrapport januari–mars 2014 421.5 KB   Lägg filer i dokumentmappen
2014-05-14 Årsstämma 2014
PDF Protokoll från årsstämma 2014 615.0 KB   Lägg filer i dokumentmappen
PDF Kallelse till årsstämma 2014 152.6 KB   Lägg filer i dokumentmappen
PDF Valberedningens för Vostok Nafta Investment Ltd förslag och motiverade yttrande inför årsstämman 2014  188.7 KB   Lägg filer i dokumentmappen
PDF Fullmaktsformulär  21.7 KB   Lägg filer i dokumentmappen
PDF Styrelsens utvärdering av tillämpningen av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare  49.0 KB   Lägg filer i dokumentmappen
PDF Revisorsyttrande om huruvida årsstämmans riktlinjer om ersättningar till ledande befattningshavare har följts  76.2 KB   Lägg filer i dokumentmappen
2014-03-28 Årsredovisning 2013
PDF Årsredovisning 2013  1.2 MB   Lägg filer i dokumentmappen
2014-02-12 Bokslutskommuniké 2013
PDF Bokslutskommuniké 2013  4.8 MB   Lägg filer i dokumentmappen
Webcast Lyssna på webcast
2013-11-13 Delårsrapport för de första nio månaderna 2013
Lyssna på webcast Lyssna på webcast
PDF Niomånadersrapport januari–september 2013 141.3 KB   Lägg filer i dokumentmappen
2013-10-17 Presentation av Avito, 17 oktober 2013, 15.00 CET – Live webcast
Lyssna på webcast Lyssna på webcast
2013-10-17 Extra bolagstämma 17 oktober 2013
PDF Kallelse till extra bolagsstämma oktober 2013  81.7 KB   Lägg filer i dokumentmappen
PDF Protokoll från extra bolagsstämma 17 oktober 2013  2.8 MB   Lägg filer i dokumentmappen
2013-09-18 Bolagspresentation, september 2013
PDF Se presentation  1.9 MB   Lägg filer i dokumentmappen
2013-08-14 Delårsrapport för första halvåret 2013
Lyssna på webcast Lyssna på webcast
PDF Se presentation  1.6 MB   Lägg filer i dokumentmappen
2013-05-15 Rapport för första kvartalet 2013
2013-05-07 Årstämma
HTML file Anmälan
2013-03-29 Årsredovisning 2012
2013-02-13 Bokslutskommuniké
Lyssna på webcast Lyssna på webcast
PDF Se presentation  1.8 MB   Lägg filer i dokumentmappen
2012-12-10
16:00
Webcast: presentation av det ryska e-handelsföretaget Avito
Webcast Avito webcast
Visa Ytterligare information
2012-11-14 Delårsrapport för de första nio månaderna
Lyssna på webcast Lyssna på webcast
PDF Niomånadersrapport januari–september 2012 145.8 KB   Lägg filer i dokumentmappen
PDF VNIL presentation Nov 14 Q3 2012  1.2 MB   Lägg filer i dokumentmappen
2012-08-29 Extra bolagsstämma 29 augusti, 2012
PDF Stämmokommuniké från extra bolagsstämma 29 augusti 2012  67.8 KB   Lägg filer i dokumentmappen
PDF Protokoll från extra bolagsstämma (på svenska/engelska)  2.6 MB   Lägg filer i dokumentmappen
PDF Kallelse till extra bolagstämma 2012  98.6 KB   Lägg filer i dokumentmappen
PDF Information till depåbevisinnehavare  93.8 KB   Lägg filer i dokumentmappen
PDF Styrelsen föreslår utskiftning av likvida medel  61.5 KB   Lägg filer i dokumentmappen
2012-08-15 Delårsrapport för första halvåret
PDF Rapport för andra kvartalet 2012 131.8 KB   Lägg filer i dokumentmappen
PDF Presentation Q2 2012  1.1 MB   Lägg filer i dokumentmappen
2012-05-16 Telefonkonferens
PDF Se presentation  4.1 MB   Lägg filer i dokumentmappen
2012-05-16 Rapport för första kvartalet
PDF Rapport för första kvartalet 2012 325.9 KB   Lägg filer i dokumentmappen
2012-05-09 Årsstämma
PDF Kallelse  79.4 KB   Lägg filer i dokumentmappen
HTML file Anmälan (öppnas i nytt fönster)
2012-03-30 Årsredovisning 2011
PDF Årsredovisning 2011 587.5 KB   Lägg filer i dokumentmappen

Lägg filer i dokumentmappen = Lägg filer i dokumentmappen