Vostok New Ventures Ltd.

Bolagsledning

dölj alla dölj alla
Per Brilioth
Verkställande direktör och ledamot

Svensk medborgare, född 1969. Medlem i styrelsen och verkställande direktör sedan 2007. Arbetslivserfarenhet och utbildning: Mellan 1994 och 2000 arbetade Per Brilioth vid fondkommissionärsfirman Hagströmer & Qviberg i Stockholm som chef för deras emerging markets-enhet och han har under flera år jobbat mycket nära den ryska aktiemarknaden. Per Brilioth har en kandidatexamen i företagsekonomi från Stockholms Universitet och en Master of Finance från London Business School. Övriga väsentliga styrelseuppdrag: styrelseledamot i RusForest AB, Avito AB, X5 Group AB, Tethys Oil AB och Svenska Fotografiska museet AB.


Nadja Borisova
Ekonomichef

Nadja Borisova är anställd som ekonomichef på Vostok Nafta. Nadja Borisova hade tidigare positionen som ekonomichef för det Rysslandsfokuserade private equity-bolaget Varyag Resources. Nadja har tidigare haft olika ekonomipositioner på Cloetta-Fazer, The Coca-Cola Company och Coca-Cola Bottlers Eurasia, både i Ryssland och i Sverige. Hon är Certified Accountant från ACCA i England och har även en ingenjörsexamen från St. Petersburg Institute of Mechanics.


Anders F. Börjesson
Chefsjurist

Anders F. Börjesson är anställd som chefsjurist för Vostok Nafta Investment Ltd-koncernen. Han har en juris kandidatexamen från Stockholms universitet och en LL.M. från NYU School of Law. Innan han började på Vostok Nafta arbetade Anders som biträdande jurist vid Mannheimer Swartlings kontor i S:t Petersburg och Moskva och ledde gruppen för företagsöverlåtelser och bolagsrätt i Moskva mellan 2006 och 2008. Han är medlem i New York Bar.