© Vostok New Ventures Ltd.

Substansvärde

Substansvärdet publiceras kvartalsvis i Bolagets delårsrapport.

NAV

NAV

Powered by Webcore Dynamo