december 1, 2016

Nytt antal aktier i Vostok New Ventures Ltd

Stockholm, 2016-12-01 09:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) --  

Antalet aktier och röster i Vostok New Ventures Ltd ("Vostok New Ventures" eller "Bolaget") ökade under november med sammanlagt 4 154 495 st till följd av en investering i BlaBlaCar vilken betalades med nyemitterade aktier. Det totala antalet utestående depåbevis och underliggande aktier i Vostok New Ventures uppgår till 84 470 309.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Björn von Sivers, Investor Relations: +46 (0)8-545 015 50

 

Vostok New Ventures Ltd, tidigare Vostok Nafta Investment Ltd, är ett investmentbolag vars affärsidé är att genom erfarenhet, kunskap och ett omfattande nätverk identifiera och investera i tillgångar med stor värdeökningspotential. Bolaget har ett särskilt fokus på digitala marknadsplatser och företag med starka nätverkseffekter. Vostok New Ventures depåbevis (SDB) är noterade på Nasdaq Stockholm, Mid Cap-segmentet, under kortnamnet VNV SDB. För mer information om Vostok New Ventures, besök www.vostoknewventures.com.

 

Denna information är sådan information som Vostok New Ventures Ltd är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Information lämnades för offentliggörande den 1 december 2016 kl. 09.00 CET.


Stäng fönstret | Tillbaka till toppen

Copyright 2018 Vostok New Ventures Ltd.