december 23, 2016

Nytt antal aktier i Vostok New Ventures Ltd

Stockholm, 2016-12-23 15:09 CET (GLOBE NEWSWIRE) --  

Antalet aktier och röster i Vostok New Ventures Ltd ("Vostok New Ventures" eller "Bolaget") ökade under december med sammanlagt 1 218 000 st i samband med inlösen av optioner utfärdade inom ramen för 2010-års incitamentsprogram. Det totala antalet utestående depåbevis och underliggande aktier i Vostok New Ventures uppgår till 85 688 309.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Björn von Sivers, Investor Relations: +46 (0)8-545 015 50

 

Vostok New Ventures Ltd, tidigare Vostok Nafta Investment Ltd, är ett investmentbolag vars affärsidé är att genom erfarenhet, kunskap och ett omfattande nätverk identifiera och investera i tillgångar med stor värdeökningspotential. Bolaget har ett särskilt fokus på digitala marknadsplatser och företag med starka nätverkseffekter. Vostok New Ventures depåbevis (SDB) är noterade på Nasdaq Stockholm, Mid Cap-segmentet, under kortnamnet VNV SDB. För mer information om Vostok New Ventures, besök www.vostoknewventures.com.

 


Stäng fönstret | Tillbaka till toppen

Copyright 2018 Vostok New Ventures Ltd.