december 30, 2016

Antal aktier i Vostok New Ventures Ltd

Stockholm, 2016-12-30 11:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) --  

Antalet aktier och röster i Vostok New Ventures Ltd ("Vostok New Ventures" eller "Bolaget") ökade, som tidigare meddelats, under december med sammanlagt 1 218 000 st. Det totala antalet utestående depåbevis och underliggande aktier i Vostok New Ventures uppgår till 85 688 309.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Björn von Sivers, Investor Relations: +46 (0)8-545 015 50

 

Vostok New Ventures Ltd, tidigare Vostok Nafta Investment Ltd, är ett investmentbolag vars affärsidé är att genom erfarenhet, kunskap och ett omfattande nätverk identifiera och investera i tillgångar med stor värdeökningspotential. Bolaget har ett särskilt fokus på digitala marknadsplatser och företag med starka nätverkseffekter. Vostok New Ventures depåbevis (SDB) är noterade på Nasdaq Stockholm, Mid Cap-segmentet, under kortnamnet VNV SDB. För mer information om Vostok New Ventures, besök www.vostoknewventures.com.

 

Denna information är sådan information som Vostok New Ventures Ltd är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Information lämnades för offentliggörande den 30 december 2016 kl. 09.00 CET.


Stäng fönstret | Tillbaka till toppen

Copyright 2018 Vostok New Ventures Ltd.