februari 15, 2017

Vostok New Ventures Ltd: Finansiell information från Avito AB för det fjärde kvartalet 2016

Stockholm, 2017-02-15 08:31 CET (GLOBE NEWSWIRE) --  

Vostok New Ventures Ltds ("Vostok New Ventures") största innehav Avito AB, har idag publicerat oreviderat resultat och nyckeltal för det fjärde kvartalet 2016.

 

Avito äger och driver Rysslands största onlineplattform för köp- och säljannonser. Alla intäkter genererade 2016 är hänförliga till Avito.ru.

 

Nyckeltal för det fjärde kvartalet 2016

−       Omsättningen uppgick till 3 299 MRUB, (54,4 MUSD) - en ökning med 54% jämfört med 2 145 MRUB det fjärde kvartalet 2015.

−       Justerad EBITDA*-marginal uppgick till 47% eller 1 536 MRUB (25,3 MUSD) jämfört med 42% eller 908 MRUB det fjärde kvartalet 2015.

−       Antalet sidvisningar uppgick till 31 miljarder (59% från mobil) jämfört med 29 miljarder (50% från mobil)  under samma period förra året.

 

Nyckeltal för 2016

−       Omsättningen uppgick till 11 678 MRUB, (192,5 MUSD) - en ökning med 75% jämfört med 6 674 MRUB 2015.

−       Justerad EBITDA*-marginal uppgick till 54% eller 6 261 MRUB (103,2 MUSD) jämfört med 49% eller 3 286 MRUB 2015.

−       Antalet sidvisningar uppgick till 123 miljarder (56% från mobil) jämfört med 104 miljarder (46% från mobil)  under samma period förra året.

 

Avito lanserade ett dotterbolag i maj 2014, Domofond Holding AB ("Domofond"), tillsammans med Propery24, ett dotterbolag till Naspers. Bolaget ska utveckla en fastighetsportal i Ryssland under varumärket Domofond och driva webbsidan Domofond.ru. Domofond.ru befinner sig fortfarande i ett utvecklingsstadie och genererar inte några betydande intäkter. Under 2016 har Avito investerat betydande belopp i Domofond, bland annat för tv-kampanjer i många ryska städer.

 

 

Avito ger ej prognoser om framtida utveckling.

 

Alla USD belopp har beräknats med USD/RUB-kursen 60,6569 per den 31 december 2016.

 

*Justerad EBITDA definieras som nettoresultat plus (1) avskrivningar och nedskrivningar, (2) aktierelaterade ersättningar, (3) inkomstskatt minus (A) finansiella intäkter och kostnader

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Björn von Sivers, Investor Relations: +46 (0)8 545 015 50

 

Vostok New Ventures Ltd, tidigare Vostok Nafta Investment Ltd, är ett investmentbolag vars affärsidé är att genom erfarenhet, kunskap och ett omfattande nätverk identifiera och investera i tillgångar med stor värdeökningspotential. Bolaget har ett särskilt fokus på digitala marknadsplatser och företag med starka nätverkseffekter. Vostok New Ventures depåbevis (SDB) är noterade på Nasdaq Stockholm, Mid Cap-segmentet, under kortnamnet VNV SDB. För mer information om Vostok New Ventures, besök www.vostoknewventures.com.

 

Denna information är sådan information som Vostok New Ventures Ltd är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 februari 2017 kl. 08.00 CET.


Stäng fönstret | Tillbaka till toppen

Copyright 2018 Vostok New Ventures Ltd.