mars 30, 2017

Vostok New Ventures anordnar kapitalmarknadsdag den 8 juni 2017 i Stockholm

Stockholm, 2017-03-30 08:45 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --  

Vostok New Ventures kommer att anordna en kapitalmarknadsdag i Stockholm torsdagen den 8 juni 2017.

 

Dagen kommer att fokusera på ett urval av Vostok New Ventures portföljbolag. Kapitalmarknadsdagen kommer att börja klockan 13.00 CEST.

Vostok New Ventures vd Per Brilioth kommer att börja med en kort introduktion följt av presentationer från varje enskilt portföljbolag som deltar.

Ett detaljerat schema och information om hur man registrerar sig för dagen kommer att göras tillgängligt inom kort.

 

Dagen och presentationerna kommer också sändas via en live webcast som kommer finnas tillgänglig på www.vostoknewventures.com. 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Björn von Sivers, Investor Relations: +46 (0)8 545 015 50

 

Vostok New Ventures Ltd, tidigare Vostok Nafta Investment Ltd, är ett investmentbolag vars affärsidé är att genom erfarenhet, kunskap och ett omfattande nätverk identifiera och investera i tillgångar med stor värdeökningspotential. Bolaget har ett särskilt fokus på digitala marknadsplatser och företag med starka nätverkseffekter. Vostok New Ventures depåbevis (SDB) är noterade på Nasdaq Stockholm, Mid Cap-segmentet, under kortnamnet VNV SDB. För mer information om Vostok New Ventures, besök www.vostoknewventures.com.


Stäng fönstret | Tillbaka till toppen

Copyright 2018 Vostok New Ventures Ltd.