mars 31, 2017

Vostok New Ventures årsredovisning 2016

Vostok New Ventures Ltd ("Bolaget") publicerar årsredovisningen för 2016.

Vostok New Ventures Ltd ("Bolaget") publicerar årsredovisningen för 2016.

Stockholm, 2017-03-31 08:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --  

Bolagets årsredovisning 2016 finns från idag tillgänglig på Bolagets hemsida:

www.vostoknewventures.com

 

Årsstämman kommer att hållas i Stockholm tisdagen den 16 maj 2017.

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Björn von Sivers, Investor Relations: +46 (0)8 545 015 50

 

Vostok New Ventures Ltd, tidigare Vostok Nafta Investment Ltd, är ett investmentbolag vars affärsidé är att genom erfarenhet, kunskap och ett omfattande nätverk identifiera och investera i tillgångar med stor värdeökningspotential. Bolaget har ett särskilt fokus på digitala marknadsplatser och företag med starka nätverkseffekter. Vostok New Ventures depåbevis (SDB) är noterade på Nasdaq Stockholm, Mid Cap-segmentet, under kortnamnet VNV SDB. För mer information om Vostok New Ventures, besök www.vostoknewventures.com.


Stäng fönstret | Tillbaka till toppen

Copyright 2018 Vostok New Ventures Ltd.