maj 15, 2017

Vostok New Ventures Ltd. Delårsrapport avseende första kvartalet 2017

Stockholm, 2017-05-15 08:01 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --  

- Periodens resultat uppgick till 17,33 miljoner US-dollar (MUSD) (4,14 för perioden 1 januari 2016—31 mars 2016). Resultat per aktie uppgick under perioden till 0,20 USD (0,06).

- Vostok New Ventures ("Vostok" eller "Bolaget") substansvärde uppgick till 741,69 MUSD den 31 mars 2017 (31 december 2016: 725,52), motsvarande 8,67 USD per aktie (31 december 2016: 8,47). Givet en växelkurs SEK/USD om 8,93 var värdena 6 623,29 miljoner svenska kronor (MSEK) (31 december 2016: 6 600,09 MSEK) respektive 77,42 SEK (31 december 2016: 77,02).

- Under kvartalet 1 januari 2017—31 mars 2017 ökade substansvärdet per aktie i USD med 2,4%, huvudsakligen på grund av omvärderingen av Wallapop och Avito.

- Under första kvartalet 2017 har Bolaget återköpt 174 100 depåbevis under styrelsens mandat från den 16 maj 2016.

- Antalet utestående aktier vid periodens utgång uppgick till 85 688 309, inklusive 174 100 återköpta SDB.

- Efter utgången av perioden har 6 000 SDB återköpts.

- Den 25 april 2017 tillkännagav Vostok New Ventures en investering i babylon, ett ledande AI-drivet digitalt hälsovårdsbolag. Vostok New Ventures har investerat totalt 17,3 MGBP (22,2 MUSD) i nyemitterade aktier som del av en större finansieringsrunda om 60 MUSD.

    

Vostok New Ventures kommer att anordna en telefonkonferens med en interaktiv presentation måndagen den 15 maj klockan 17:00 CEST. För telefonnummer och övrig information se separat pressrelease onsdagen den 10 maj, på www.vostoknewventures.com.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Björn von Sivers, Investor Relations: +46 (0)8 545 015 50

 

Vostok New Ventures Ltd, tidigare Vostok Nafta Investment Ltd, är ett investmentbolag vars affärsidé är att genom erfarenhet, kunskap och ett omfattande nätverk identifiera och investera i tillgångar med stor värdeökningspotential. Bolaget har ett särskilt fokus på digitala marknadsplatser och företag med starka nätverkseffekter. Vostok New Ventures depåbevis (SDB) är noterade på Nasdaq Stockholm, Mid Cap-segmentet, under kortnamnet VNV SDB. För mer information om Vostok New Ventures, besök www.vostoknewventures.com.

 

Denna information är sådan information som Vostok New Ventures Ltd är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 maj 2017 kl. 08.00 CEST.


Stäng fönstret | Tillbaka till toppen

Copyright 2018 Vostok New Ventures Ltd.