juli 12, 2017

Vostok New Ventures Ltd har beslutat om återlösen av dess obligation 2016/2019

Stockholm, 2017-07-12 08:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --  

Styrelsen för Vostok New Ventures Ltd ("Bolaget") har beslutat om återlösen av hela Bolagets befintliga obligation 2016/2019 om 300 000 000 kronor med ISIN SE0008406367. Obligationen kommer att återlösas mot bakgrund av att Delivery Hero Holding AG har återbetalat ett lån om 25,000,000 euro till Bolaget i förtid. Ytterligare information om förfarandet kring återlösen kommer att meddelas av Bolaget i närtid.

 

Informationen i detta pressmeddelande utgör ingen call option enligt obligationsvillkoren.

    

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Björn von Sivers, Investor Relations: +46 (0)8 545 015 50

 

Vostok New Ventures Ltd, tidigare Vostok Nafta Investment Ltd, är ett investmentbolag vars affärsidé är att genom erfarenhet, kunskap och ett omfattande nätverk identifiera och investera i tillgångar med stor värdeökningspotential. Bolaget har ett särskilt fokus på digitala marknadsplatser och företag med starka nätverkseffekter. Vostok New Ventures depåbevis (SDB) är noterade på Nasdaq Stockholm, Mid Cap-segmentet, under kortnamnet VNV SDB. För mer information om Vostok New Ventures, besök www.vostoknewventures.com.

 

Denna information är sådan information som Vostok New Ventures Ltd är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 juli 2017 kl. 08.00 CEST.


Stäng fönstret | Tillbaka till toppen

Copyright 2018 Vostok New Ventures Ltd.