juli 17, 2017

Vostok New Ventures Ltd offentliggör obligationsprospekt och ansöker om notering av sina företagsobligationer 2017/2020 vid Nasdaq Stockholm

Stockholm, 2017-07-17 16:56 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --  

Vostok New Ventures Ltd ("Bolaget") emitterade den 22 juni 2017 företagsobligationer om 600 miljoner kronor med en total ram om 800 miljoner kronor. Obligationerna löper till och med den 22 juni 2020 med en fast årsränta om 5,50 procent med kvartalsvis räntebetalning.

Bolaget har ansökt om notering av obligationerna vid Nasdaq Stockholm och första dag för handel beräknas vara den eller omkring den 19 juli 2017. Med anledning av noteringen har Bolaget upprättat ett prospekt som har godkänts av Finansinspektionen. Prospektet finns tillgängligt på Bolagets webbplats www.vostoknewventures.com och Finansinspektionens webbplats www.fi.se.

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Björn von Sivers, Investor Relations: +46 (0)8 545 015 50

 

Vostok New Ventures Ltd, tidigare Vostok Nafta Investment Ltd, är ett investmentbolag vars affärsidé är att genom erfarenhet, kunskap och ett omfattande nätverk identifiera och investera i tillgångar med stor värdeökningspotential. Bolaget har ett särskilt fokus på digitala marknadsplatser och företag med starka nätverkseffekter. Vostok New Ventures depåbevis (SDB) är noterade på Nasdaq Stockholm, Mid Cap-segmentet, under kortnamnet VNV SDB. För mer information om Vostok New Ventures, besök www.vostoknewventures.com.


Stäng fönstret | Tillbaka till toppen

Copyright 2018 Vostok New Ventures Ltd.