augusti 16, 2017

Vostok New Ventures återköper depåbevis

Stockholm, 2017-08-16 07:59 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --  

Styrelsen i Vostok New Ventures Ltd ("Vostok New Ventures" eller "Bolaget") har beslutat att ge mandat till ledningen i Vostok New Ventures att återköpa depåbevis i bolaget.

 

Det förnyade mandatet från styrelsen gäller tillsvidare och föreskriver att depåbevis kan återköpas förutsatt att återköpen görs i enlighet med villkoren för företagsobligationerna 2017/2020.

 

Varje aktie i Vostok New Ventures representeras av ett depåbevis.

 

Depåbevisen kommer, vid ett eller flera tillfällen, att köpas på NASDAQ Stockholm till ett pris inom det registrerade kursintervallet vid varje tillfälle. Depåbevisen kommer att återköpas när ledningen anser det lämpligt med hänsyn till perioder med förbjuden handel inför rapporttillfällen samt i övrigt tillämpligt regelverk.

 

Per den 15 augusti 2017, innehar Bolaget totalt 228 519 återköpta depåbevis. Det totala antalet utestående depåbevis i Vostok New Ventures, inklusive återköpta depåbevis, uppgår till 85 688 309.

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Björn von Sivers, Investor Relations: +46 (0)8 545 015 50

 

Vostok New Ventures Ltd, tidigare Vostok Nafta Investment Ltd, är ett investmentbolag vars affärsidé är att genom erfarenhet, kunskap och ett omfattande nätverk identifiera och investera i tillgångar med stor värdeökningspotential. Bolaget har ett särskilt fokus på digitala marknadsplatser och företag med starka nätverkseffekter. Vostok New Ventures depåbevis (SDB) är noterade på Nasdaq Stockholm, Mid Cap-segmentet, under kortnamnet VNV SDB. För mer information om Vostok New Ventures, besök www.vostoknewventures.com.


Stäng fönstret | Tillbaka till toppen

Copyright 2018 Vostok New Ventures Ltd.