augusti 16, 2017

Vostok New Ventures Ltd: Finansiell information från Avito AB för det andra kvartalet 2017

Stockholm, 2017-08-16 08:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --  

Vostok New Ventures Ltds ("Vostok New Ventures") största innehav Avito AB, har idag publicerat oreviderat resultat och nyckeltal för det andra kvartalet 2017.

 

Avito äger och driver Rysslands största onlineplattform för köp- och säljannonser. Alla betydande intäkter genererade 2017 är hänförliga till Avito.ru.

 

Nyckeltal för det andra kvartalet 2017

−       Omsättningen uppgick till 3 865 MRUB, (65,4 MUSD) - en ökning med 32% jämfört med 2 927 MRUB det andra kvartalet 2016.

−       Justerad EBITDA*-marginal uppgick till 64% eller 2 458 MRUB (41,6 MUSD) jämfört med 60% eller 1 747 MRUB det andra kvartalet 2016.

−       Annonsörer uppgick till 12,0 miljoner — en ökning med 7% jämfört med 11,2 miljoner under samma period 2016.

Nyckeltal för det första halvåret 2017

−       Omsättningen uppgick till 7 155 MRUB, (121,1 MUSD) - en ökning med 38% jämfört med 5 176 MRUB det första halvåret 2016.

−       Justerad EBITDA*-marginal uppgick till 62% eller 4 460 MRUB (75,5 MUSD) jämfört med 54% eller 2 814 MRUB det första halvåret 2016.

−       Annonsörer uppgick till 23,3 miljoner — en ökning med 9% jämfört med 21,4 miljoner under samma period 2016.

 

 

Avito lanserade ett dotterbolag i maj 2014, Domofond Holding AB ("Domofond"), tillsammans med Property24, ett dotterbolag till Naspers. Bolaget ska utveckla en fastighetsportal i Ryssland under varumärket Domofond och driva webbsidan Domofond.ru. Domofond.ru befinner sig fortfarande i ett utvecklingsstadie och genererar inte några betydande intäkter. I mars 2017 blev Avito AB ensam ägare av Domofond.

 

 

Avito ger ej prognoser om framtida utveckling.

 

Alla USD belopp har beräknats med USD/RUB-kursen 59,0855 per den 30 juni 2017.

 

*Justerad EBITDA definieras som nettoresultat plus (1) avskrivningar och nedskrivningar, (2) aktierelaterade ersättningar, (3) finansieringskostnad inklusive verkligt värde-justeringar av derivat relaterat till leasing av kontor (4) inkomstskatt minus (A) finansiella intäkter och kostnader

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Björn von Sivers, Investor Relations: +46 (0)8 545 015 50

 

Vostok New Ventures Ltd, tidigare Vostok Nafta Investment Ltd, är ett investmentbolag vars affärsidé är att genom erfarenhet, kunskap och ett omfattande nätverk identifiera och investera i tillgångar med stor värdeökningspotential. Bolaget har ett särskilt fokus på digitala marknadsplatser och företag med starka nätverkseffekter. Vostok New Ventures depåbevis (SDB) är noterade på Nasdaq Stockholm, Mid Cap-segmentet, under kortnamnet VNV SDB. För mer information om Vostok New Ventures, besök www.vostoknewventures.com.

 

Denna information är sådan information som Vostok New Ventures Ltd är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 augusti 2017 kl. 08.00 CEST.


Stäng fönstret | Tillbaka till toppen

Copyright 2018 Vostok New Ventures Ltd.