september 4, 2017

Vostok New Ventures återköper depåbevis

Stockholm, 2017-09-04 08:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --  

Vostok New Ventures Ltd ("Vostok New Ventures" eller "Bolaget") har mellan den 28 augusti och den 31 augusti 2017 återköpt 46 983 depåbevis (SDB) i Bolaget till ett genomsnittligt pris om 58,77 SEK. Detta motsvarar 0,05% av det totala antalet utestående depåbevis i Vostok New Ventures före återköpen. Bolaget innehar totalt 900 093 återköpta depåbevis. Det totala antalet utestående depåbevis i Vostok New Ventures, inklusive återköpta depåbevis, uppgår till 85 688 309.

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Björn von Sivers, Investor Relations: +46 (0)8 545 015 50

 

Vostok New Ventures Ltd, tidigare Vostok Nafta Investment Ltd, är ett investmentbolag vars affärsidé är att genom erfarenhet, kunskap och ett omfattande nätverk identifiera och investera i tillgångar med stor värdeökningspotential. Bolaget har ett särskilt fokus på digitala marknadsplatser och företag med starka nätverkseffekter. Vostok New Ventures depåbevis (SDB) är noterade på Nasdaq Stockholm, Mid Cap-segmentet, under kortnamnet VNV SDB. För mer information om Vostok New Ventures, besök www.vostoknewventures.com.


Stäng fönstret | Tillbaka till toppen

Copyright 2018 Vostok New Ventures Ltd.