november 3, 2017

Vostok New Ventures Ltd:s valberedning

Vostok New Ventures Ltd ("Vostok New Ventures") får härmed meddela sammansättningen av valberedningen inför årsstämman 2018

Vostok New Ventures Ltd ("Vostok New Ventures") får härmed meddela sammansättningen av valberedningen inför årsstämman 2018

Stockholm, 2017-11-03 13:30 CET (GLOBE NEWSWIRE) --  

Sammansättningen av valberedningen inför årsstämman 2018 har utsetts i enlighet med beslut av årsstämman 2017. Valberedningen består av följande medlemmar:

-      Jake Hennemuth, utsedd av Ruane Cunniff & Goldfarb;

-      Jonathan Green, utsedd av Luxor Capital;

-      Evert Carlsson, utsedd av Swedbank Robur Fonder; och

-      Lars O Grönstedt, Styrelseordförande Vostok New Ventures.

 

Enligt beslut av årsstämman 2017 ska valberedningens bereda och lägga fram förslag inför årsstämman 2018 avseende:

(i)    val av ordförande vid årsstämman,

(ii)   val av styrelseledamöter,

(iii)  val av styrelseordförande,

(iv)  styrelsearvode till ledamöter,

(v)   val av bolagets revisorer

(vi)  ersättning till bolagets revisorer, och

(vii) Principer för utseende av valberedning inför årsstämman 2019

 

Aktieägare som önskar lämna förslag till årsstämman avseende ovan angivna frågor kan vända sig till valberedningens ordförande på e-mail: nominationcommittee@vostoknewventures.com. Förslag bör vara valberedningen tillhanda senast den 1 februari 2018.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Björn von Sivers, Investor Relations: +46 (0)8 545 015 50

 

Vostok New Ventures Ltd, tidigare Vostok Nafta Investment Ltd, är ett investmentbolag vars affärsidé är att genom erfarenhet, kunskap och ett omfattande nätverk identifiera och investera i tillgångar med stor värdeökningspotential. Bolaget har ett särskilt fokus på digitala marknadsplatser och företag med starka nätverkseffekter. Vostok New Ventures depåbevis (SDB) är noterade på Nasdaq Stockholm, Mid Cap-segmentet, under kortnamnet VNV SDB. För mer information om Vostok New Ventures, besök www.vostoknewventures.com.

 

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 november 2017 kl. 13.30 CET.


Stäng fönstret | Tillbaka till toppen

Copyright 2018 Vostok New Ventures Ltd.