november 15, 2017

Vostok New Ventures Ltd: Finansiell information från Avito AB för det tredje kvartalet 2017

Stockholm, 2017-11-15 08:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) --  

Vostok New Ventures Ltds ("Vostok New Ventures") största innehav Avito AB, har idag publicerat oreviderat resultat och nyckeltal för det tredje kvartalet 2017.

 

Avito äger och driver Rysslands största onlineplattform för köp- och säljannonser. Alla betydande intäkter genererade 2017 är hänförliga till Avito.ru.

 

Nyckeltal för det tredje kvartalet 2017

−       Omsättningen uppgick till 4 070 MRUB, (70,2 MUSD) - en ökning med 27% jämfört med 3 203 MRUB det tredje kvartalet 2016.

−       Justerad EBITDA*-marginal uppgick till 57% eller 2 326 MRUB (40,1 MUSD) jämfört med 60% eller 1 911 MRUB det tredje kvartalet 2016.

−       Annonsörer uppgick till 11,4 miljoner — en ökning med 11% jämfört med 10,3 miljoner under samma period 2016.

Nyckeltal för de första nio månaderna 2017

−       Omsättningen uppgick till 11 225 MRUB, (193,5 MUSD) - en ökning med 34% jämfört med 8 376 MRUB de första nio månaderna 2016.

−       Justerad EBITDA*-marginal uppgick till 60% eller 6 789 MRUB (117,0 MUSD) jämfört med 56% eller 4 725 MRUB de första nio månaderna 2016.

−       Annonsörer uppgick till 34,7 miljoner — en ökning med 9% jämfört med 31,7 miljoner under samma period 2016.

 

 

Avito lanserade ett dotterbolag i maj 2014, Domofond Holding AB ("Domofond"), tillsammans med Property24, ett dotterbolag till Naspers. Bolaget ska utveckla en fastighetsportal i Ryssland under varumärket Domofond och driva webbsidan Domofond.ru. Domofond.ru befinner sig fortfarande i ett utvecklingsstadium och genererar inte några betydande intäkter. I mars 2017 blev Avito AB ensam ägare av Domofond.

 

 

Avito ger ej prognoser om framtida utveckling.

 

Alla USD belopp har beräknats med USD/RUB-kursen 58,0169 per den 30 september 2017.

 

*Justerad EBITDA definieras som nettoresultat plus (1) avskrivningar och nedskrivningar, (2) aktierelaterade ersättningar, (3) finansieringskostnad inklusive verkligt värde-justeringar av derivat relaterat till leasing av kontor (4) inkomstskatt minus (A) finansiella intäkter och kostnader

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Björn von Sivers, Investor Relations: +46 (0)8 545 015 50

 

Vostok New Ventures Ltd, tidigare Vostok Nafta Investment Ltd, är ett investmentbolag vars affärsidé är att genom erfarenhet, kunskap och ett omfattande nätverk identifiera och investera i tillgångar med stor värdeökningspotential. Bolaget har ett särskilt fokus på digitala marknadsplatser och företag med starka nätverkseffekter. Vostok New Ventures depåbevis (SDB) är noterade på Nasdaq Stockholm, Mid Cap-segmentet, under kortnamnet VNV SDB. För mer information om Vostok New Ventures, besök www.vostoknewventures.com.

 

Denna information är sådan information som Vostok New Ventures Ltd är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 november 2017 kl. 08.00 CET.


Stäng fönstret | Tillbaka till toppen

Copyright 2018 Vostok New Ventures Ltd.