maj 25, 2007

Vostok Nafta: PROSPEKT AVSEENDE OMSTRUKTURERINGEN AV VOSTOK NAFTA

Prospektet avseende omstruktureringen av Vostok Nafta finns nu tillgängligt för nedladdning på Bolagets hemsida: www.vostoknafta.com.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Robert Eriksson, Head of Investor Relations, tel 0701-11 26 15

 


Stäng fönstret | Tillbaka till toppen

Copyright 2018 Vostok New Ventures Ltd.