Vostok New Ventures Ltd.

Aktie├Ągare

Handel i aktier (depåbevis)

Handel i Vostok New Ventures (tidigare Vostok Nafta) depåbevis inleddes på Nasdaq Stockholm den 4 juli 2007. Depåbevisens kortnamn är VNV SDB, ISIN-koden för depåbevisen är SE0005191475.

Aktieägare      

Aktieägarlistan nedan visar de tio största ägarna per den 30 september 2015.

       
Ägare Innehav, SDB Innehav, %  
Luxor Capital Group L.P.* 27 588 958 37,5%  
Alecta Pensionsförsäkring 7 000 000 9,5%  
Swedbank Robur fonder 6 812 717 9,3%  
Fidelity fonder ** 4 349 396 5,9%  
Carnegie fonder 1 330 000 1,8%  
Avanza Pension Försäkring 639 172 0,9%  
Catella Bank 347 600 0,5%  
Handelsbanken fonder 346 010 0,5%  
Gamla Liv Försäkring 271 333 0,4%  
Nordnet Pensionsförsäkring 220 791 0,3%  
10 största ägarna 48 905 977 66,5%  
Övriga 24 593 578 33,5%  
Totalt antal aktier 73 499 555 100,0%  
       
* Luxors innehav per senaste bolagsstämmobok från Euroclear (2 juni 2015).  
** Fidelitys innehav enligt senaste insynsrapportering (24 februari 2015).  
Baserat på data från Euroclear Sweden AB, samt av Bolaget kända ägarförhållanden. Exklusive utländska förvaltare.