Vostok New Ventures Ltd.

Insynsförteckning

Insynsperson

    Aktier Optioner
Per Brilioth Verkställande direktör och styrelseledamot 200 000 500 000*
Nadja Borisova Finanschef 1 478 300 000
Anders Börjesson Annan befattning 10 000 300 000
William Lundin Annan befattning 4 000 -
Björn von Sivers Annan befattning - 60 000
       
Lars O Grönstedt Ordförande 1 500 -
Josh Blachman Styrelseledamot - -
Keith Richman Styrelseledamot - -
       
Bo Hjalmarsson Revisor - -
Ulrika Ramsvik Revisor - -

* inklusive innehav genom kapitalförsäkring


 

Transaktion

Datum Insynsperson Transaktion Värdepapper Antal
2014-10-13 Anders Börjesson Försäljning Svenskt Depåbevis -5 000
2014-07-02 Anders Börjesson Försäljning Svenskt Depåbevis -1 896
2014-07-01 Anders Börjesson Försäljning Svenskt Depåbevis -604
2014-06-23 Anders Börjesson Försäljning Svenskt Depåbevis -2 463
2014-06-19 Anders Börjesson Försäljning Svenskt Depåbevis -37
2014-04-03 Per Brilioth Försäljning Svenskt Depåbevis -26 000
2014-01-10 Nadja Borisova Försäljning Svenskt Depåbevis -18 522
2013-12-30 Björn von Sivers Försäljning Svenskt Depåbevis -3 000
2013-12-16 Per Brilioth Försäljning Svenskt Depåbevis -38 000
2013-12-10 Per Brilioth Försäljning (till kapitalförsäkring) Option -500 000
2013-12-10 Per Brilioth Köp Option 500 000
2013-12-10 Nadja Borisova Köp Option 300 000
2013-12-10 Anders Börjesson Köp Option 300 000
2013-12-10 Björn von Sivers Köp Option 60 000
2013-08-23 Robert Eriksson Försäljning Svenskt Depåbevis -5 260
2013-08-20 Anders Börjesson Försäljning Svenskt Depåbevis -2 000
2013-08-20 Anders Börjesson Köp Svenskt Depåbevis 2 000
2013-08-19 Anders Börjesson Köp Svenskt Depåbevis 1 000
2013-08-16 Robert Eriksson Försäljning Svenskt Depåbevis -80 000
2013-08-16 Nadja Borisova Försäljning Svenskt Depåbevis -40 900
2013-08-16 Anders Börjesson Försäljning Svenskt Depåbevis -83 350
2013-08-16 Per Brilioth Försäljning Svenskt Depåbevis -789 000**
2013-08-15 Robert Eriksson Optionsinlösen Svenskt Depåbevis 85 260
2013-08-15 Robert Eriksson Inlösen Option -73 500
2013-08-15 Nadja Borisova Optionsinlösen Svenskt Depåbevis 60 900
2013-08-15 Nadja Borisova Inlösen Option -52 500
2013-08-15 Anders Börjesson Optionsinlösen Svenskt Depåbevis 91 350
2013-08-15 Anders Börjesson Inlösen Option -78 750
2013-08-15 Per Brilioth Optionsinlösen Svenskt Depåbevis 609 000
2013-08-15 Per Brilioth Inlösen Option -525 000
2013-08-15 Per Brilioth Köp Svenskt Depåbevis 264 000
2013-06-04 William Lundin Försäljning Svenskt Depåbevis -2 000
2013-05-24 Lukas H Lundin Försäljning Svenskt Depåbevis -51 018
2013-05-23 Lukas H Lundin Försäljning Svenskt Depåbevis -15 052
2013-03-13 Per Brilioth Försäljning Option -525 000
2013-03-13 Anders Börjesson Försäljning Option -78 750
2013-03-13 Nadja Borisova Försäljning Option -52 500
2013-03-13 Robert Eriksson Försäljning Option -73 500
2012-12-20 Anders Börjesson Köp Svenskt Depåbevis 1 000
2012-12-20 William Lundin Köp Svenskt Depåbevis 2 000
2012-10-15 Björn von Sivers Köp Svenskt Depåbevis 3 000
2012-10-02 Anders Börjesson Köp Svenskt Depåbevis 4 000
2012-09-28 William Lundin Köp Svenskt Depåbevis 4 000
2012-09-26 Anders Börjesson Köp Svenskt Depåbevis 500
2012-09-24 Anders Börjesson Köp Svenskt Depåbevis 500
2012-09-11 Anders Börjesson Köp Svenskt Depåbevis 1 000
2012-08-20 William Lundin Försäljning Svenskt Depåbevis -15 000
2012-06-19 Per Brilioth Förfall Option -200 000
2012-06-19 Anders Börjesson Förfall Option -50 000
2012-06-19 Robert Eriksson Förfall Option -10 000
2012-04-13 Anders Börjesson Köp Svenskt Depåbevis 850
2012-04-12 Anders Börjesson Köp Svenskt Depåbevis 650
2011-09-07 Robert Sali Köp Svenskt Depåbevis 38 000
2011-06-01 Therese Möllevinge Köp Köpoption 21 000
2011-04-18 Paul Leander Engström Köp Svenskt Depåbevis 331 930
2011-04-07 Al Breach Köp Svenskt Depåbevis 30 000

** inklusive depåbevis ägda genom kapitalförsäkring